ZDRAVLJE U TURSKOJ

Rivel Međunarodni Zdravstveni Turizam

ZDRAVLJE U TURSKOJ

Rivel zdravstveno-turistička kompanija je podržana od strane Ministarstva zdravlja u Turskoj. U
Tursku svake godine stigne oko 400.000 stranih pacijenata. Zdravstvene ustanove i agencije za
zdravstveni turizam provele su zajedničko istraživanje s dobijenim rezultatom da se broj pacijenata
koji dolaze u Tursku na liječenje povećava iz dana u dan i osigurava turske zdravstvene ciljeve za
2023. godinu. Turska statistika objasnila je da je opseg zdravstvenih usluga u 2012. iznosio 76,3
milijardi TL. Prema podacima za 2013. godinu u Turskoj se nalazi 30 116 zdravstvenih ustanova i
prosječno 573 bolesnika po liječniku. Broj kreveta na 1000 stanovnika iznosi 2,64. Turska je u procesu
pristupanja Evropskoj uniji; čini velika ulaganja u zdravstvo, tehnologiju i obrazovanje. Turska je
među zemljama s najvećim brojem bolnica na svijetu.

Turska privlači oko 39 miliona posjetitelja godišnje iz različitih zemalja. Turska je ostvarila značajna
poboljšanja u turizmu i svake godine poboljšava kapacitet i kvalitetu turizma. Ona također ima
međunarodni ugled u hotelskom poslovanju. Tursku svake godine preferiraju milioni turista zbog
kvalitetnih usluga i hotela svjetske klase. To je nova omiljena zemlja za zdravstveni turizam, kao i sam
turizam, za domaća i međunarodna ulaganja.