Misija & Vizija

Misija & Vizija


Misija
• Pružiti brze i profesionalne usluge našim pacijentima prije i nakon liječenja.
• Pružiti kvalitativne zdravstvene usluge svim našim pacijentima.
• Biti lider u pružanju zdravstvenih usluga koristeći najnovija tehnološka sredstva.
• Odgovarati adekvatno i brzo na potrebe naših pacijenata.
• Pružiti udobnost našim pacijentima tokom procesa liječenja.
• Poduzeti mjere opreza u slučaju bilo kakvog problema.
• Pomoći pacijentima da se bezbijedno vrate u svoju zemlju nakon tretmana.

Vizija
• Da se postignu ciljevi turske strategije za zdravstveni turizam 2023. godine radeći kao zdravstveno-turistička agencija.
• Biti lider među kompanijama koje pružaju usluge zdravstvenog turizma.
• Postati referentna kompanija u oblasti zdravstvenog turizma.