Ljudski Resursi

Ljudski Resursi


Ljudski resursi
Rivel Medikal zdravstveno-turistička kompanija svake godine proširuje broj zaposlenih nudeći jednake mogućnosti za razvoj karijere svim zaposlenicima i osiguravajući radnu disciplinu.

Rivel Medikal zajednica;
Održava lojalnost i motivaciju zaposlenih,
Stvara nove mogućnosti za zaposlenike analizom njihovih potreba,
Osigurava sistematsko planiranje i razvoj karijera,
Primjenjuje pravičnu politiku plaćanja u skladu sa tržišnim uvjetima plaćanja,
Podržava uspjeh zaposlenih s ciljem poticanja profesionalne karijere.